Kik vagyunk?

A NCD magyarországi Nemzeti Partnere

Az NCD International magyarországi Nemzeti Partnere Süvegesné Rudan Margit, aki az NCD Hungary szervezési, illetve a kísérési folyamatok szupervíziós feladatait látja el.

Férje, Süveges Gergő, az NCD Hungary „utazó nagyköveteként” abban segít a közösségeknek, hogy mélyebben megértsék, milyen következtetéseket érdemes levonni az NCD Állapotfelmérés eredményeiből.

Ketten együtt és külön-külön is előadásokon, műhelyfoglalkozásokon, beszélgetéseken, csoportos találkozókon mutatják meg, hogyan segíthet egyéni és közösségi istenkapcsolatunkban egyaránt az NCD eszközrendszere. Örömmel osztják meg tapasztalataikat az érdeklődő közösségekkel. Erről bővebben itt olvashatsz.

Az NCD Hungary együttműködik az Egyházi Fejlesztők csapatával.

Az NCD könyveinek magyarországi kiadásában az NCD Hungary elkötelezett partnere a Harmat Kiadó.

NCD Kísérők

Munkatársaink elkötelezett keresztények. A krisztuskövető világ gazdagságát éljük meg abban, hogy más-más felekezethez tartozva is tudunk ugyanazért a célért közösen dolgozni: hisszük, hogy Isten Országát építjük itt a földön.

Tréneri, közösségfejlesztői, coach-tapasztalattal rendelkező barátaink otthonosan mozognak az NCD rendszerében, ismerik és folyamatosan tanulják mindazokat a lehetőségeket, amelyek egy közösséget segíteni tudnak, hogy az közelebb jusson Isten róla szóló álmához.

A csapat tagjai folyamatos szupervízióban, illetve rendszeres team-munkában képzik tovább magukat. Ha közösségetek szeretne elindulni az NCD-vel a fejlődésben, ők a ti embereitek. Lejjebb görgetve ábécérendben a szemükbe nézhetsz, illetve ők maguk mondják el, mi lelkesíti őket az NCD-vel való munkában.

További tájékoztatást az ncd.hungary@gmail.com címen szívesen adunk.

Bödő Sándor

gyülekezeti tanácsadó

„Még egy pontos diagnózis sem ér önmagában semmit, de aki Istentől kap bölcsességet a jelek felismerésére és az információk értelmezésére, azok szolgáljanak ezzel az ajándékukkal.”

Gállné Busai Barbara

tréner

„Az NCD eszközrendszere segít, hogy az önmagunkban és a közösségünkben rejlő lehetőségeket felismerjük, azonosítsuk és Isten tervének szolgálatába állítsuk.”

Guba Imre

család-rendszer terapeuta

„Isten növekedésre hív, egyéni és közösségi szinten egyaránt, és az NCD-vel ezt tudatosan élhetem át és szolgálhatom!”

Gulyás Péter

egyházi fejlesztő

„Az NCD egy megalapozott és becsületes kísérlet arra, hogy mérni tudjuk a mérhetetlent, érteni az érthetetlent, elérni a lehetetlent, Istenbe és egymásba fogódzkodva.”

Jakab Rita

tréner

„Az NCD-ben számomra az a zseniális, hogy egyszerre épít és számít az isteni és az emberi hozzájárulásra.”értelmezésére, azok szolgáljanak ezzel az ajándékukkal.”

Koncz András

közösségfejlesztő

„Az NCD egyszerű és kiérlelt – számít ránk és számít a Gondviselésre – a közösségről szól és az egyén felelősségét hangsúlyozza.”

Mózes Áron

vezetési tanácsadó

„Az NCD a biblikus kiegyensúlyozottsághoz visszanyúlva, átfogó szemlélettel támogatja az egyén és a keresztény közösség Istenhez való közeledését.”

Oláh Dorottya

gyermekpszichológus

„Az NCD személyes; személyesen szólít meg a közösségben. Szemlélete egyszerre nyugszik bibliai alapelveken és tudományos kutatás eredményein.”

Őzné Vaszil Dóra

szociális munkás, diakónus

„Hogyan működik az NCD? Te működsz? Én működöm? Isten mindannyiónkat működésre teremtett, melyben az Ő dicsőségére cselekedhetünk. Ő számít ránk, a döntés a mi kezünkben van.”

dr. Péterfai János

coaching szemléletű lelkipásztor és gyermekorvos

„Amikor az NCD keretében beszélgetünk a gyülekezetünkről, a Szentlélek előhozza belőlünk rejtett kincseit, megújítja és megerősíti közösségünket és személyes hitéletünket.”

Piros Adorján

pasztorális tanácsadó, tanár

„Isten, egyén, közösség hármasságának dinamikus kapcsolata van benne az NCD-ben. Gyümölcsöző közösségek, a krisztusi tanítványok együttműködésével, ebben tud segíteni.”

Ruff Tamás

szociológus

„Az NCD segít abban, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, egyéni és közösségi szinten egyaránt.”

Szufelják Demeter

tréner

„Ez a fajta természetes közösségfejlesztés nem egy modellt présel be a templomajtón, hanem letisztult alapelvek mentén Istenhez vezeti az egyént és rajta keresztül a közösséget is.”

Tolner-Pozsonyi Gabriella

szupervizor, pszichodráma-vezető, lelkigondozó

„Az elénk tartott tükörbe nem mindig könnyű belenézni, de ha egy közösség ezt az NCD segítségével megteszi, és tettekre váltja a felismeréseket, Isten dicsőségére épülhet tovább. Örömmel tölt el, hogy együtt kerülhetünk közelebb Isten rólunk szóló álmához.”